Certyfikaty

Certyfikaty

  • Integrator mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu Instytutu Energetyki Odnawialnej „OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych” Pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  • Numer wpisu do rejestru Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej: 8524

  • Certyfikowany Doradca Budownictwa Pasywnego – licencja – Passivhaus Institut

Zamknij