Fotowoltaika

Fotowoltaika

Fotowoltaika to technologia XXI wieku, która daje nam możliwość wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca w Twoim domu. Energia elektryczna powstaje wskutek bezpośredniej konwersji, czyli zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Właśnie energia elektryczna jest uważana za najwyższą formę energii użytkowej ponieważ można ja łatwo magazynować oraz przesyłać na znaczne odległości, jest ona uniwersalna i wszechstronnie wykorzystywana na co dzień dla zaspokojenia potrzeb bytowych, przemysłowych, usługowych itd.

2

Schemat działania instalacji fotowoltaicznej.

Zamknij